Aktien

SEK ( )
Aktiekapital

Aktiekapitalet i Transtema uppgår till 27 386 171 kronor fördelat på 27 386 171 aktier med ett kvotvärde om 1,0 kronor per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Aktiekapitalet skall lägst vara 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. Antal aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.

Ägarstruktur

Per den 30 september 2018 hade Transtema ca 2 000 aktieägare. Största aktieägare var Törnäs Invest AB som ägs av Transtemas VD Magnus Johansson. Näst största ägare Fore C Investment Holding AB ägs av Transtemas styrelseordförande Göran Nordlund.

Utdelningspolicy

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018 eftersom tillväxten förväntas fortsätta och att Bolaget vill kunna finansiera denna primärt med egna medel. Styrelsen kommer att se över utdelningspolicyn inför varje årsstämma i framtiden.