Aktien

SEK ( )
Aktiekapital

Aktiekapitalet i Transtema uppgår den 27 mars 2020 till 38 340 639 kronor fördelat på 38 340 639 aktier med ett kvotvärde om 1,0 kronor per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Aktiekapitalet skall lägst vara 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. Antal aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.

Ägarstruktur

Per den 31 december 2019 hade Transtema ca 2 000 aktieägare. Största aktieägare var Törnäs Invest AB som ägs av Transtemas VD Magnus Johansson. Näst största ägare var Fore C Investment Holding AB som ägs av Transtemas styrelseordförande Göran Nordlund och tredje största ägare var EFG Bank (Jonas Nordlund). För detaljer, se kvartalsrapport 4, 2019 som är tillgänglig under Finansiella Rapporter.

Utdelningspolicy

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019 eftersom tillväxten förväntas fortsätta och att Bolaget vill kunna finansiera denna primärt med egna medel. Styrelsen kommer att se över utdelningspolicyn inför varje årsstämma i framtiden.