Aktien

SEK ( )
Aktiekapital

Aktiekapitalet i Transtema uppgår till 21 362 497 kronor fördelat på 21 362 497 aktier med ett kvotvärde om 1,0 kronor per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Aktiekapitalet skall lägst vara 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. Antal aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.

Ägarstruktur

Per den 31 mars 2018 hade Transtema ca 2 000 aktieägare. Största aktieägare var Törnäs Invest AB som ägs av Transtemas VD Magnus Johansson. Näst största ägare Fore C Investment Holding AB ägs av Transtemas styrelseordförande Göran Nordlund.

Utdelningspolicy

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017 eftersom tillväxten förväntas fortsätta under 2018 och att Bolaget vill kunna finansiera denna primärt med egna medel. Styrelsen kommer att se över utdelningspolicyn inför varje årsstämma i framtiden.