Aktien

SEK ( )
Aktiekapital

Aktiekapitalet i Transtema uppgår den 27 mars 2020 till 38 340 639 kronor fördelat på 38 340 639 aktier med ett kvotvärde om 1,0 kronor per aktie. Bolaget har endast ett aktieslag där en aktie berättigar till en röst. Aktiekapitalet skall lägst vara 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. Antal aktier skall lägst uppgå till 13 000 000 aktier och högst 52 000 000 aktier.

Ägarstruktur

 

Aktieägare per 2020-06-30 Antal aktier Andel av aktier och röster
Törnäs Invest AB 9 653 617 25,2%
Fore C Investment Holding AB 3 716 679 9,7%
EFG Bank 3 202 616 8,4%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 916 394 5,0%
Theodor Jeansson 1 589 501 4,1%
SEB AB, Luxemburg Branch 1 581 970 4,1%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1 302 567 3,4%
Sune Tholin 1 170 820 3,1%
Jovitech Invest AB 1 157 462 3,0%
Häger Invest AB 930 000 2,4%
Totalt, 10 största ägare 26 221 626 68,4%
Övriga aktieägare 12 119 013 31,6%
Totalt 38 340 639 100,0%
Utdelningspolicy

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019 eftersom tillväxten förväntas fortsätta och att Bolaget vill kunna finansiera denna primärt med egna medel. Styrelsen kommer att se över utdelningspolicyn inför varje årsstämma i framtiden.