Valberedning inför årsstämma 2019

Årsstämma 2019 hålls torsdag 16 maj 2018, kl. 17.00, i Transtema ABs lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.

Till ledamöter i valberedningen inför årsstämma 2019 har följande personer utsetts:

  • Per Mellberg, representerar Magnus Johansson (Törnäs Invest AB)
  • Göran Nordlund, representerar sig själv (Fore C Investment Holding AB)
  • Jonas Nordlund, representerar sig själv (EFG Bank)
  • Niklas Johansson, representerar Handelsbanken Fonder
  • Lars Eriksson representerar sig själv (Carlsson Eriksson Holding AB)

Valberedningen har utsetts i enlighet med de principer som årsstämman 2018 beslutade och representerar 58% av aktierna i bolaget. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected].

Bolagsstämmor

2018

2018
2018-09-11 11:09 Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-09-10 (komplettering) Läs mer
2018-09-10 21:30 Kommuniké́ från extra bolagsstämma 2018-09-10 Läs mer
2018-08-09 17:31 Kallelse till extra bolagstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411 Läs mer
2018-08-09 17:30 Transtema återkallar kallelse till extra bolagsstämma Läs mer
2018-08-07 17:30 Kallelse till extra bolagstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411 Läs mer
2018-05-17 08:30 Transtema Group AB - Kommuniké från årsstämma 2018-05-16 Läs mer
2018-04-17 17:30 Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ) 556988-0411 Läs mer

2017

2017
2017-12-06 17:25 Kommuniké från extra bolagsstämma Läs mer
2017-05-12 07:41 Kommuniké från årsstämma 2017-05-11 Läs mer
2017-04-13 08:30 Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ) 556988-0411 Läs mer

2016

2016
2016-08-24 13:19 Kommuniké från extra bolagsstämma 2016-08-24 Läs mer
2016-08-10 08:45 Kallelse till extra bolagstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411 Läs mer
2016-05-27 09:29 Kommuniké från extra bolagsstämma 2016-05-26 Läs mer
2016-05-27 09:26 Kommuniké från årsstämman 2016-05-26 Läs mer
2016-05-12 09:36 Kallelse till Extra Bolagsstämma Transtema Group AB (publ) 556988-0411 Läs mer
2016-04-27 16:09 Kallelse till årsstämma Läs mer
2016-02-12 15:42 Kommuniké från den extra bolagsstämman 2016-02-12 Läs mer
2016-01-28 17:31 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Läs mer