Investera
Bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Stockholm, November 2016

Emissionsmemo

Emissionsmemorandum vid ägarspridning 2016

Anslutningsmemo

Anslutningsmemorandum vid notering på AktieTorget 2015

Finansiell Statistik

Från halvårsrapport 2016, 1 januari till 30 juni 2016:

  • Nettoomsättningen uppgick till 127 116 tkr (27 736 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på ca 460 %.
  • Ca 40 % av tillväxten är organisk i de underliggande bolagen, resterande ca 60 % är förvärvsdriven.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 14 927 tkr (4 843 tkr) vilket motsvarar en EBITDA marginal på 11,7 % (17,4 %).
  • Rörelseresultat uppgick till 11 895 tkr (4 168 tkr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 772 tkr (-3 844 tkr).
  • Nettoresultatet hänförligt till majoriteten uppgick till 7 844 tkr (2 998 tkr) vilket motsvarar en vinst per aktie om 0,43 kr/aktie (0,2 kr/aktie). Skattekostnad är schabloniserad.
Riskhantering

En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och aktiens framtida utveckling.