Ledande befattningshavare
Född 1963
Magnus Johansson
CEO

Magnus Johansson är utbildad civilingenjör i datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har erhållit en MBA från Handelshögskolan i Göteborg.

Han har vidare examina från officershögskolan i Karlskrona och krigshögskolan i Stockholm.

Magnus Johansson har sedan år 1997 varit ägare och VD i Transtema AB, numera ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB.

Antal Aktier: 9.653.617
Antal Aktieoptioner: 0
Född 1982
Jens Boberg
COO

Diplomerad Marknadsekonom från IHM Business School med inriktning marknadsföring samt ledarskap.

Teknisk bakgrund med fokus på IT-säkerhet och datakommunikation.

Jens har varit anställd i Transtema AB sedan 2005, de senaste åren som Sälj och Marknadschef.

Antal Aktier: 80.000
Antal Aktieoptioner: 121.250
Född 1969
Henning Sveder
CFO

CFO i Transtema Group sedan november 2019.

Henning Sveder är utbildad civilekonom från Karlstad Universitet samt har komplettarande studier från Handelshögksolan i Göteborg. Henning var senast CFO i Qmatic Group och har tidigare arbetat som snr Finance Director i SVP Woldwide och Burger King Corporation.

Antal Aktier: 18.180
Antal Aktieoptioner: 100.000
Styrelsen
Född 1958
Göran Nordlund
Styrelseordförande sedan år 2014.

Göran Nordlund är utbildad civilingenjör i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola och har studerat företagsekonomi vid Göteborgs Universitet.

Göran Nordlund har mångårig erfarenhet som entreprenör, bland annat inom telekomindustrin, och är en aktiv delägare och styrelseledamot i ett flertal företag inom skilda branscher.

Andra pågående uppdrag inkluderar ordförande i Cellink AB (publ), Vadsbo SwitchTech Group AB (publ), Ebeco AB, Vizazi Invest AB, Enzymex AB, Silverbullet Film AB och Wallmander & Co AB. Vidare driver Göran Nordlund investeringsverksamhet genom den egna koncernen Fore C Investment Holding AB.

Antal Aktier: 3.716.679
Antal Aktieoptioner: -
Född 1963
Magnus Johansson
Styrelseledamot sedan år 2014.

Magnus Johansson är utbildad civilingenjör i datateknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Han har erhållit en MBA från Handelshögskolan i Göteborg.

Han har vidare examina från officershögskolan i Karlskrona och krigshögskolan i Stockholm.

Magnus Johansson har sedan år 1997 varit ägare och VD i Transtema AB, numera ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB.

Antal Aktier: 9.653.617
Antal Aktieoptioner: 0
Född 1966
Linus Brandt
Styrelseledamot sedan år 2017.

Linus Brandt är utbildad civilekonom på Handelshögskolani Göteborg.

Linus Brandt är CFO och Executive Vice President i Opus Group, noterat på Stockholmsbörsen, Mid Cap.

Linus är oberoende till Bolaget och dess större ägare. Linus har tidigare varit CFO på Stena Adactum och Mediatec, och har även bakgrund som auktoriserad revisor och Partner på Deloitte.

Antal Aktier: 2.000
Antal Aktieoptioner: 20.000
Född 1960
Liselotte Hägertz Engstam
Styrelseledamot sedan år 2017.

Liselotte Hägertz Engstam är utbildad civilingenjör inom väg- och vatten från Chalmers Tekniska Högskola, samt certifierad internationell styrelseledamot från INSEAD (IDP-C). Liselotte är en erfaren internationell ledare från företag inom ingenjörstjänster, IT och digitalisering som HCL, IBM och Skanska.

Liselotte är styrelseledamot i Zalaris A/S (publ), Itello och S-group, ordförande i Aino Health (publ) och Digoshen samt rådgivare till flera startup's.

Liselotte har tidigare varit styrelseledamot i Knowit Group (publ) och Transcom Worldwide (tidigare publ, avnoterat efter förvärv). Liselotte är oberoende till Bolaget och dess större ägare.

Antal Aktier: 2.212
Antal Aktieoptioner: 20.000
Född 1965
Peter Stenquist
Styrelseledamot sedan år 2017.

Peter Stenquist är utbildad civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg och har studerat vid INP, ENSGI, Institut National Polytechnique ESA, Ecole Supérieure des Affaires i Grenoble, Frankrike.

Peter Stenquist har erfarenhet från bilindustrin, IT, som managementkonsult inom ett flertal branscher och senast som VD för ett bolag inom Telekom Wireless Backhaul som OEM-leverantör till telekomindustrin.

Peter är oberoende till bolaget och dess större ägare.

Antal Aktier: 187.500
Antal Aktieoptioner: 195.000