Organisation

Transtema är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftföretag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; (i) Network Services, som planerar, bygger samt sköter drift och underhåll av kommunikationsnät och aktiv kommunikationsutrustning samt (ii) Emerging Business, som marknadsför lösningar för datalagring samt tillhandahåller utbildning inom kommunikationsnätsområdet. 

Transtema idag av 12 rörelsedrivande företag har idag verksamhet på ca 35 orter i Sverige, från Gävle i norr till Ystad i söder. Sedan 2017 har Transtema även verksamhet i Norge, genom dotterföretaget TheBplan A/S.

Nettoomsättning i Transtema Group koncernen år 2019 var 1 497 Mkr (868). Antal anställda i koncernen är ca 900.