Om koncernen

Koncernen bildades under 2014 medan det rörelsedrivande dotterbolaget Transtema AB har funnits sedan 1997. Koncernen består idag av 12 rörelsedrivande företag som verkar inom två affärsområden. I affärsområde Network Services planerar, bygger och sköter Transtema drift och underhåll av infrastruktur för kommunikationsnät. Entreprenader inom el och till viss del fiber utförs nu och framöver i Transtema Network Services AB. Företagen i koncernens andra affärsområde, Emerging Business, arbetar med produkter och tjänster för datacenter samt utbildning.

Transtema har idag verksamhet på ca 35 orter i Sverige, från Gävle i norr till Ystad i söder. Sedan 2017 har Transtema även verksamhet i Norge, genom dotterföretaget TheBplan A/S.

Transtema planerar, projekterar samt bygger optofibernät. Transtema får i många fall därefter även förtroendet att hantera service, drift och underhåll, som levereras av vår egen serviceorganisation, vilken är tillgänglig dygnet runt, året om. Transtema verkar också som en leverantörsoberoende återförsäljare av nätverksutrustning. Transtema kan som oberoende återförsäljare sätta kundens behov i fokus och erbjuda de bästa lösningarna i varje unikt fall. 

Transtema projekterar och bygger även datanät inom fastigheter, både fiber- och kopparbaserade. Transtema har mångårig erfarenhet av olika radiotekniker för både utom- och inomhusbruk. Transtema hanterar allt från radioplanering, byggnation, driftsättning till service och underhåll. 
Bland Transtemas kunder återfinns kommuner, större teleoperatörer och nätägare samt företag och annan offentlig förvaltning. 

Nettoomsättning i Transtema Group koncernen år 2019 var 1 497 Mkr (868). Antal anställda i koncernen är ca 900.
Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Företagets Certified Adviser.

Företagets finansiella rapport finns tillgängligt på http://www.transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter
 

Our Mission

Transtema is a provider of network infrastructure and services for the telecom industry. We design, build, maintain and operate technologically advanced communications networks.

Our Vision

By 2025, the company shall be a premium top-3 supplier in Scandinavia.

Our core values

Quality, reliability and service minded

 

Vår historia

Under uppdatering