Pressmeddelande

2020

2020
23.10.2020 - 14:15 Transtema avvecklar affärsområdet Emerging Business och avyttrar dotterbolaget Wincore AB Läs mer
22.10.2020 - 10:00 Valberedning utsedd i Transtema Group AB (publ) inför årsstämman 2021 Läs mer
25.09.2020 - 10:09 Transtema avyttrar delägt dotterbolag för ytterligare fokusering på kärnaffären Läs mer
20.05.2020 - 18:00 Transtema utökar befintligt avtal med Telia Company till ett värde av ca 1,3 mdkr över 5 år. Läs mer
31.03.2020 - 08:30 Transtema Network Services tecknar avtal med 3G Infrastructure Services om drift och underhåll Läs mer
30.03.2020 - 08:30 Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Läs mer
03.03.2020 - 18:15 Transtema tillförs 60,2 Mkr efter avslutad företrädesemission Läs mer
24.02.2020 - 08:45 Transtema Network Services tecknar avsiktsförklaring med 3G Infrastructure Services om drift och underhåll Läs mer
12.02.2020 - 14:00 Transtema Group AB offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarpresentation Läs mer

2019

2019
20.12.2019 - 12:14 RÄTTELSE: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRANSTEMA GROUP AB (publ) Läs mer
20.12.2019 - 09:30 Transtema tidigarelägger helårsrapport för januari – december 2019 Läs mer
20.12.2019 - 08:30 Transtema Group AB presenterar långsiktig finansieringslösning inbegripande omförhandlade villkor med kreditgivare samt säkerställd företrädesemission. Läs mer
10.12.2019 - 13:30 Valberedning utsedd i Transtema Group AB för Årsstämman 2020 Läs mer
14.11.2019 - 08:45 Ny CFO till Transtema Group AB Läs mer
16.10.2019 - 15:36 Transtema vinner affär från E.ON om ca 180 MSEK över tre år Läs mer
26.09.2019 - 17:47 Transtemas Group AB:s koncernchef säljer aktier Läs mer
11.09.2019 - 08:30 Transtema Group avvecklar affärsområdet Infrastructure - Ansöker om konkurs för dotterbolag Läs mer
20.05.2019 - 09:58 Transtema Group ABs CFO John Afzelius lämnar sin tjänst Läs mer

2018

2018
15.11.2018 - 08:57 Transtema expanderar till ny marknad – tecknar första kontraktet i Danmark Läs mer
19.10.2018 - 23:50 Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission registrerad hos Bolagsverket - omvandling av BTA till aktier Läs mer
04.10.2018 - 21:49 Transtemas företrädesemission övertecknad – Bolaget tillförs 78,2 MSEK Läs mer
14.09.2018 - 11:30 Transtema Group AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission Läs mer
04.09.2018 - 13:21 Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission registrerad hos Bolagsverket Läs mer
31.08.2018 - 10:45 Förvärvet av LSS genomfört Läs mer
30.07.2018 - 17:42 Konkurrensverket godkänner Transtemas förvärv av LSS Läs mer
30.07.2018 - 08:30 Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemissioner registrerad hos Bolagsverket Läs mer
11.07.2018 - 08:30 Transtema förvärvar Ericssons fältserviceverksamhet – etablerar marknadsledande serviceorganisation i nytt affärsområde och dubblerar omsättningen Läs mer
02.07.2018 - 08:30 Bearcom AB avyttrar kundstock Läs mer
29.06.2018 - 17:30 Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemissioner Läs mer

2017

2017
04.12.2017 - 08:30 Bristande projektredovisning i ett dotterbolag påverkar Transtema Groups resultat negativt i fjärde kvartalet 2017 Läs mer
02.11.2017 - 16:15 Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i TheBplan AS Läs mer
14.09.2017 - 08:30 Transtema genomför riktad emission om 47 Mkr Läs mer
11.09.2017 - 16:30 Transtema Group AB tecknar avtal om förvärv av 60 % av aktierna i Nordlund Entreprenad AB Läs mer
18.08.2017 - 10:20 Transtema Group AB förstärker koncernledningen Läs mer
18.07.2017 - 17:15 Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i Fiber Network Consulting Sweden AB samt KIT, Kunskap Infra Teknik AB Läs mer
05.06.2017 - 16:00 Transtema Group AB slutför förvärvet av Fiberdata AB Läs mer
18.04.2017 - 21:05 Transtema Group AB förvärvar av 100 % av aktierna i Copiad Telecom AB Läs mer
18.04.2017 - 21:00 Transtema Group AB tecknar avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Fiberdata AB Läs mer
10.04.2017 - 15:13 Transtema Group AB förvärvar 51 % av aktierna i Effektvision AB Läs mer
09.03.2017 - 08:30 Svenska institutionella investerare förvärvar aktier i Transtema Läs mer
08.03.2017 - 09:07 Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission Läs mer
07.02.2017 - 14:07 Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i Andersson & Jansäter Entreprenad AB Läs mer
02.01.2017 - 12:30 Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i Foki AB Läs mer

2016

2016
07.12.2016 - 10:00 ÅF och Transtema Group i nationellt samarbete kring fiberutbyggnad Läs mer
15.11.2016 - 10:21 Marknadsmeddelande 265/16 – Transtema Group AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 18 november 2016 Läs mer
14.11.2016 - 17:30 Transtema Group AB genomför listbyte till Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning Läs mer
02.09.2016 - 12:48 Transtema Group startar nytt dotterbolag Läs mer
27.07.2016 - 10:48 Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemissioner Läs mer
17.06.2016 - 08:34 Spridningsemissionen i Transtema är avslutad, bolaget tillförs 10,9 mkr och ca 600 nya aktieägare Läs mer
08.06.2016 - 08:30 Transtema genomför spridningsemission Läs mer
27.05.2016 - 09:16 Transtema Group påbörjar förberedelser inför ansökan om notering på Stockholmsbörsen Läs mer
06.05.2016 - 16:42 Transtema Group AB förvärvar 100 % av aktierna i BearCom AB Läs mer
06.05.2016 - 12:19 Transtema Group AB förvärvar 100% av aktierna i WinCore AB med det helägda dotterbolaget WinCore Finans AB Läs mer
06.05.2016 - 10:36 Transtema Group utvecklar affärsområdet Teknik Läs mer
21.04.2016 - 16:25 Transtema Group AB förvärvar HC Telecom AB Läs mer
31.03.2016 - 14:44 Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission Läs mer
14.03.2016 - 13:30 Förvärvar Fiber Solution Sweden AB Läs mer
11.03.2016 - 15:15 Transtema Group startar nytt dotterbolag Läs mer
08.03.2016 - 14:06 Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission Läs mer
26.02.2016 - 08:25 Transtemas styrelse sätter nya finansiella mål Läs mer
28.01.2016 - 13:39 Transtema Group AB förvärvar 100% av aktierna i Datelab AB, Örebro. Läs mer
22.01.2016 - 14:21 Ökning av aktiekapital i Transtema Group AB genom nyemission Läs mer
04.01.2016 - 16:06 Transtema Group AB förvärvar Fiber Gruppen i Sverige AB Läs mer

2015

2015
13.05.2015 - 09:45 Marknadsmeddelande 81/15 – Transtema Group AB noteras på AktieTorget den 21 maj 2015 Läs mer
06.05.2015 - 10:27 Nyemissionen i Transtema kraftigt övertecknad! Läs mer