Kommuniké från extra bolagsstämma 2016-05-26

Enligt kallelse publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida avhölls årsstämma i Transtema Group AB (publ), org nr 556988-0411, den 26 maj 2016.
fredag, maj 27, 2016 - 09:29

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

  • Stämman beslutade att godkänna beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier till säljarna av BearCom AB.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson

VD och koncernchef Transtema Group AB (publ), tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)

Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom planering, utbyggnad och drift av infrastruktur för kommunikation och datacenter. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag.. Transtema Group AB omsatte år 2015 68 mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 mkr. Antal anställda i koncernen ca 100. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.