Transtema Group startar nytt dotterbolag

fredag, mars 11, 2016 - 15:15

Transtema Group AB har etablerat ett nytt helägt dotterbolag.

Bolaget skall tillhandahålla kompetens, erfarenhet och administrativt stöd till kommuner, fiberföreningar och byalag i samband med planering och utbyggnad av fibernät, främst på landsbygden. Verksamheten kommer att vara av mindre omfattning.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson
VD och koncernchef Transtema Group AB tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB, Fibergruppen i Sverige AB, Datelab och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema Group AB omsatte år 2015 68 mkr med en EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) på ca 13 mkr. Antal anställda i koncernen ca 70. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.